Grad Ilok - projekt gospodarenja otpadom

home_bg

Za naš kraj lijep i čist!

Grad Ilok uz mjesne odbore Šarengrad, Bapska i Mohovo tijekom 2023. godine proveo je projekt edukativnih aktivnosti o odgovornom gospodarenju otpadom.
U sklopu projekta izrađeni su tiskani materijali (leci, plakati, brošure, slikovnica, bojanka) i održane radionice za predškolsku i školsku djecu te tribine za odraslo stanovništvo.
za-nas-kraj1
Tiskani materijali

U koordinaciji s predstavnicima Grada Iloka, tvrtka Intonacija j.d.o.o. tijekom 2023. godine izradila je i isporučila različite tiskane materijale za sve stanovnike Iloka, Šarengrada, Bapske i Mohova.

Radionice

U lipnju 2023. održane su edukativne radionice za predškolsku djecu (Dječji vrtić "Crvenkapica" i područni objekt Bapska - OŠ Dr. Franje Tuđmana) te za školsku djecu u OŠ Julija Benešića u Iloku.

Tribine

Tribine za odraslo stanovništvo održane su u lipnju 2023. - u Iloku u Centru kompetencija, u Šarengradu u prostorijama NK Šarengrad, u Bapskoj u prostorijama MO Bapska te u Mohovu u prostorijama MO Mohovo.

home1

Tiskani materijali

Tiskani materijali namijenjeni su svim stanovnicima Bapske, Iloka, Mohova i Šarengrada,
a ovdje su dostupni u PDF verziji.

home_bg

Radionice za predškolsku i školsku djecu

radion1
radion2
radion5
radion6
IMG_2175
radion7
home3

Tribine za odraslo stanovništvo

radion8
radion9
radion10

Poruka gradonačelnice

Grad Ilok sa svojim stanovnicima uvelike nastoji doprinijeti očuvanju okoliša i prirode. Već 2018. godine krenuli smo s odvajanjem otpada, a tu su naviku građani Grada Iloka brzo prihvatili i usvojili.

Prvotno se krenulo s odvajanjem papira i plastike, a s izgradnjom Reciklažnog dvorišta i mobilne jedinice Reciklažnog dvorišta omogućeno je odvajanje i svih ostalih vrsta otpada koje su ponovno upotrebljive, kako ne bi dolazilo do stvaranja prevelikih količina miješanog komunalnog otpada. Drugim riječima, miješani komunalni otpad je samo ono što nikako nije moguće iskoristiti te se još koristi i izraz: ostatni otpad.

Uvođenjem cjelovitog sustava gospodarenja otpadom smanjila se količina otpada na odlagalištima, a povećala se reciklaža. Prepoznali smo i važnost edukacije i podizanja svijesti svih skupina građana o važnosti održivog razvoja i zaštite okoliša, poticanja izbjegavanja nastajanja otpada, gospodarenja otpadom te sprječavanja i smanjenja onečišćenja okoliša. Jasno je da su građani ovaj cilj dobro prihvatili, što je vidljivo u količinama otpada koje se prikupe u Reciklažnom dvorištu u odnosu na miješani komunalni otpad.

Zahvaljujem svim građanima na dobroj volji te vas pozivam da i nadalje pravilno odvajamo otpad u kućanstvima. Rezultati su dobri, no trebamo nastaviti još više odvajati reciklabilni otpad kako bismo postigli maksimalnu selekciju. Treba biti pažljiv i kod kupovine birajući proizvode kojima smanjujemo ambalažni otpad.


GRADONAČELNICA
Marina Budimir, dr.med.

home2

Partneri projekta

partneri